!!Oklin เครื่องกำจัดเศษอาหาร กำจัดขยะ ย่อยเศษอาหาร เครื่องกำจัดเศษอาหาร ทำปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติ

  • 0 Replies
  • 340 Views
     Oklin เครื่องย่อยขยะ

     เครื่องกำจัดเศษอาหาร ทำปุ๋ยธรรมชาติอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเพื่อการย่อยสอบถามและอ่านรายละเอียดได้ตามนี้ >> ถังขยะย่อยเศษอาหาร https://oklinthailand.com
 
     ผู้จัดจำหน่ายเครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย

     บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและก็ให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดขยะทุกจำพวก โดยยิ่งไปกว่านั้นขยะเศษอาหาร เพื่อมีการรีไซเคิลขยะชนิดอื่นๆได้ง่ายและถูก นอกนั้น Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยพวกเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การต่อว่าดตั้งเครื่อง รวมทั้งจนกระทั่งกรรมวิธีได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ สมควรทั้งยังการใช้งานข้างในหน่วยงาน ให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น วิธีการทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรด้านในองค์กรแบบยืนยง แล้วก็ส่งผลให้เกิดการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน แล้วก็พื้นที่ป่าในเชิง CSR แล้วก็ CSV เป็นการจัดการลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แล้วก็ก๊าซจำพวกอื่นๆซึ่งได้ประโยชน์อีกทั้งชุมชน และก็ องค์กรเองแบบยืนยง

     “Oklin ผู้นำโซลูชั่นการจัดการกับปัญหาขยะอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่จะไม่ปลดปล่อยก๊าซสภาวะเรือนกระจกในปี 2025 แล้วก็ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเขยื้อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุจุดประสงค์ปรับปรุงที่ยืนนานในปี 2030”

     จุดเริ่มแรกของเครื่องกำจัดเศษอาหาร โอ๊คลิน

     ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่มีจำนวนมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยแนวทางฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นเลิศในก๊าซสำคัญที่ทำให้มีการเกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหาร Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน ทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 ระบายหายไปได้และลดจำนวนขยะ ส่งผลให้ลดปริมาณการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดจำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

     เพราะอะไรจำเป็นต้องกำจัดเศษอาหาร ด้วยโอ๊คลิน

     ขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งยอดเยี่ยมในก๊าซที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน OKLIN จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดจำนวนขยะ นำมาซึ่งการทำให้ลดปริมาณการเก็บขยะต่อสัปดาห์และก็ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

     ลักษณะการทำงานของเครื่องกำจัดเศษอาหารโอ๊คลิน

     เครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย Oklin Composter เป็นการกำจัดขยะอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเพื่อการย่อยสลายขยะอาหาร โดยสามารถลดจำนวนขยะอาหาร ได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลที่ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถเอาไปใช้เป็น สารบำรุงดิน รีบใบ รีบผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้ขอบคุณสำหรับที่มา บทความ เครื่องย่อยขยะ https://oklinthailand.com